Araki -Thằng trọng tài khốn nạn nhất thế giới bóng đá – Poor Japanese referee #shortsThe most miserable referee in the football world – Get money to make it difficult for U23 Vietnam Quốc vương nhật bản yêu cầu kỷ luật nghiêm để giữ uy tín 世界最悪の審判
Japan’s king requires strict discipline to maintain prestige
日本の王は名声を維持するために厳格な規律を要求します
Poor Japanese referee – Yusuke Araki
Yusuke Araki the referee received money to make it difficult for Vietnam U23 team in the match against Saudi Arabia
Yusuke Araki trọng tài nhận tiền để làm khó đội U23 Việt Nam trong trận đấu với Saudi Arabia

Nguồn: https://volammobi.vn

Xem thêm: https://volammobi.vn/the-thao-doi-song/bong-da-the-gioi/

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.