Boy love – Giang Nam Bách Cảnh Đồ Game – đam mỹ cosplay – 江南百景图 – Jiangnan Game – 玫柯9k & 何浪Ciel#tuhuonglaumusic #何浪Ciel #玖柯9k #江南百景图 #jiangnangame #jiangnan

🌻玖柯9k – Cửu Kha – Nine Ke 9k :

🌻何浪Ciel – Hà Lãng Ciel – He Lang Ceil :
❤Instagram : cheyennelavigne

玖柯9k 何浪Ciel :
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

“酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠。”

出镜:@何浪Ciel & @玖柯9k
妆造:@静哥哥KI & @笙歌要加油呀
摄影/后期:@朵声
BGM:折枝花满衣
唐伯虎服装:@明镜华服
大王:@知竹zZ
部分摄影参考微博@枕酒漱石 太太的同人图
# 江南 百 景 图 [超 话] # # 寅 周 [超 话] #
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
“Chỉ cần ngồi trước những bông hoa khi bạn thức dậy, và đi vào giấc ngủ khi bạn say.”

Hình thức: @ 何 浪 Ciel & @ 玖 柯 9k
Trang điểm: @ 静 哥哥 KI & @ 盛 歌 muốn vào
Nhiếp ảnh / Đăng: @ 朵 声
BGM: Những cành gấp đầy quần áo
Quần áo Tang Bohu: @ 明镜 华 服
Vua: @ 知 竹 zZ
Để biết một số bức ảnh, vui lòng tham khảo Weibo @ 枕 酒 排水 石 Bà Doujin.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻
#江南百景图[超话]# #寅周[超话]#

“Just sit in front of the flowers when you wake up, and come to sleep when you are drunk.”

Appearance: @何浪Ciel & @玖柯9k
Makeup: @静哥哥KI & @盛歌 want to come on
Photography/Post: @朵声
BGM: Folded branches full of clothes
Tang Bohu Clothing: @明镜华服
King: @知竹zZ
For some of the photography, please refer to Weibo @枕酒排水石 Mrs. Doujin

Nguồn: https://volammobi.vn

Xem thêm: https://volammobi.vn/game-mobile/game-di-canh/

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *