ĐHY Farrell: Tin nói ĐGH muốn thoái vị là bịa đặt. Dòng Tên Mễ Tây Cơ than khóc hai linh mục00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới thiệu chương trình
00:01:02 Đức Hồng Y Kevin Farrell và Đại sứ Colombia cạnh Tòa thánh khẳng định tin Đức Giáo Hoàng sẽ thoái vị là tin giả
00:04:00 Lần đầu tiên trong lịch sử, một tín hữu Kitô được chọn làm Thủ tướng của Singapore.
00:05:55 Hai linh mục Dòng Tên bị thảm sát trong một nhà thờ ở Mễ Tây Cơ
00:10:38 Kết thúc
00:11:02 Closing Credits

Nguồn: https://volammobi.vn

Xem thêm: https://volammobi.vn/the-thao-doi-song/hai-huoc-bong-da/

, , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *