Mộ Đốc Phủ Sứ Biên Hòa người xây dựng căn biệt phủ khủng như tòa hành chính của Pháp ngày xưaViếng mộ ông Đốc Phủ Sứ Biên Hòa Đồng nai thời Pháp.Còn có tên gọi là Lầu ông Phủ.
#nhaco #nhacodocphusu #nhacobienhoa #nhacodongnai #mocco #modocphusu #khampha #tamlinh #ytuptv886

Nguồn: https://volammobi.vn

Xem thêm: https://volammobi.vn/game-mobile/game-tri-tue/

, , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *